Artikel publiceren op datum

Hoe publiceer ik een artikel op datum?

Als je een blog/nieuws artikel wilt publiceren op datum, ga je naar het Artikel of maak je een nieuwe artikel aan.

Aan de rechterkant (zijbalk menu) zie je een kopje: status & zichtbaarheid, daaronder staat publiceren.

Je kan ervoor kiezen om onmiddellijk het artikel te plaatsen of op datum.

Na het wijzigen/aanmaken van je artikel klik je op publiceren rechts bovenin.